Om oss

Aspelin Ramm Fastigheter
– vi etablerar Lugnetrondellen

På Värnamovägen, i norra delen av Varbergs tätort alldeles vid ­handelsområdet Lassabacka ligger den fastighet som vi håller på att ­förvandla till ett attraktivt handelscentrum. Här hade tidigare Kontrollhudar sin anläggning och verksamhet under drygt 50 år.

Vi ser att platsen har en stark utvecklingspotential i ett expansivt område med en blandning av industrier och handel. Med ljus och trygg miljö för besökare och med ett bra skyltläge för butikerna blir Lugnetrondellen en inbjudande plats att handla och mötas på.

GreenBuilding

Lugnetrondellen blir GreenBuilding certifierat. GreenBuilding är ett system som lanserades år 2004 av EU-kommissionen och riktar sig till ­företag och organisationer som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler. Kravet för att nå en certifiering är för nybyggda fastigheter att de använder 25 % mindre energi än svensk byggnorm.

Etablerar och förvaltar

På Aspelin Ramm Fastigheter lägger vi stor vikt på att byggnaden skall utgöra ett värdefullt element i stads- och landskapsbilden. Genom god och innovativ ­arkitektur förvandlar vi befintliga byggnader och miljöer till nya verksamheter med andra krav på funktionalitet och tillgänglighet.

Vi har initierat och utvecklat flera olika spännande fastighetsprojekt i Västsverige och i Stockholm. I första hand butiks- och ­kombinationsfastigheter, men på senare tid även hotell- och ­bostadsfastigheter.

Aspelin Ramm Fastigheter etablerades 1998 i Göteborg. Totalt äger och driver ­koncernen 600 000 kvm, varav 120 000 kvm i Sverige.

Läs mer om vår verksamhet på Aspelin Ramm Fastigheter.

Fakta Lugnetrondellen

ADRESS:
Kamremsgatan 5, 432 32 Varberg

UTHYRNINGSBAR YTA:
ca 24 000 kvm

VERKSAMHETSINRIKTNING:
Handel/volymhandel, sällanköpshandel och ­restaurang

ARKITEKT:
Krook & Tjäder och Vilborgs Arkitekter

INFLYTTNING:
Från hösten 2017